– Vloerverwarming –

Houten vloer op vloerverwarming

Vloerverwarming begint steeds populairder te worden. Er zijn nieuwbouwprojecten waarbij de woningen al standaard voorzien zijn van vloerverwarming. Vloerverwarming is zeer goed te combineren met een houten vloer.

 

Uiteraard is het van belang zorgvuldig te werk te gaan en de instructies van de verlijmde parketvloer in acht te nemen. Wanneer je bij de installatie van een verlijmde parketvloer alle voorwaarden in acht neemt en de juiste lijm gebruikt, zijn de resultaten uitstekend!

 

Wil je graag advies over de mogelijkheden voor jouw vloer? Plan vooraf je bezoek in, dan nemen we alle opties met je door.

Persoonlijk adviesPersoonlijk advies

Een houten vloer en vloerverwarming, is dat mogelijk?

De voor- en nadelen van vloerverwarming onder een houten vloerafwerking moeten goed worden afgewogen. Om te beginnen voelt een houten vloerafwerking zonder vloerverwarming in verhouding tot een tegelvloer niet koud aan bij het belopen met blote voeten. Dit heeft te maken met de lage warmtegeleidingcoëfficiënt van hout. Een belangrijke consequentie van vloerverwarming is, dat de temperatuur van de verwarming gedurende het stookseizoen maar geleidelijk mag variëren om krimp en zwelling van het hout (en daardoor scheuren!) te voorkomen. Wij raden dan ook aan een H.R.-ketel aan te schaffen met modulerende eigenschappen, die er zorg voor draagt, dat je vloerverwarming optimaal wordt gebruikt en hoge warmtepieken vermijdt.

Snelle en/of grote wisselingen in de temperatuur van het water zijn niet aanvaardbaar en brengen schade toe aan uw parketvloer!
Je verwarmingsadviseur kan je hierbij adviseren. Verder mogen op een houten vloerafwerking met vloerverwarming geen losse kleden of karpetten worden gelegd. Deze kunnen warmte ophopingen veroorzaken. Warmteophoping kan “verstikking” en mogelijk extra krimp geven. Ook kasten die tot onderaan gesloten zijn, hebben een isolerende werking, waardoor het hout extra wordt opgewarmd.

Houten vloer op vloerverwarming: het vloerverwarmingsprotocol

Wanneer gebruik wordt gemaakt van vloerverwarming in combinatie met een parketvloer, is het nodig om het onderstaande uitvoeringsproces te volgen om het risico tot een minimum te beperken.

Voor het aanbrengen van de parketvloer

 • Bij natte systemen (buizen in cement / beton / anhydriet) dient de dekvloer minstens 28 dagen te drogen c.q. uit te harden alvorens te starten met verwarmen.
 • Bij droogbouw systemen kan je binnen 24 uur gewoon het systeem starten en gelijk beginnen met de montage van de parketvloer.
 • De temperatuur van de dekvloer dient tijdens het leggen tussen de 15°C tot 18°C te zijn.
 • De ondervloer mag bij vloerverwarming een maximum vochtgehalte bevatten:
  – Cement dekvloer: 1.5%
  – Anhydriet dekvloer: 0.3%

Opstoken van de vloerverwarming, voor het aanbrengen van de parketvloer

De temperatuur in een ruimte wordt ingesteld via de thermostaat in de woonkamer. Stel deze in op 22°C. Onderstaande instructies zijn van toepassing op de watertemperatuur van de vloerverwarming. Dit stel je in via het verdeelblok van de vloerverwarming. Dit vindt je doorgaans in de trapkast. Stel de watertemperatuur op de eerste stookdag in op 20°C en verhoog deze daarna dagelijks met 5°C, totdat de een temperatuur van 45°C is bereikt:

 • dag 1: aanvangstemperatuur in het systeem van 20°C;
 • dag 2: opstoken naar 25°C;
 • dag 3: opstoken naar 30°C;
 • dag 4: opstoken naar 35°C;
 • dag 5: opstoken naar 40°C;
 • dag 6: opstoken naar 45°C (maximale temperatuur).

Let op dat de watertemperatuur van het water niet boven de 45°C uitkomt. Houdt deze temperatuur minstens 24 uur per centimeter vloerdikte aan. Bij een vloerdikte van 3 cm, dient de temperatuur dus 3 dagen lang op 45°C aangehouden te worden:

 • dag 7: aanhouden op 45°C;
 • dag 8: aanhouden op 45°C.

Laat vervolgens de temperatuur dagelijks met 5°C dalen, totdat een temperatuur van 20°C is bereikt:

 • dag 9: verlagen naar 40°C;
 • dag 10: verlagen naar 35°C;
 • dag 11: verlagen naar 30°C;
 • dag 12: verlagen naar 25°C;
 • dag 13: verlagen naar 20°C.

Zorg dat er tijdens deze periode een goede ventilatie is om vocht te laten ontsnappen.

Tijdens het leggen van de vloer

De temperatuur van de dekvloer dient tijdens het leggen tussen de 15°C tot 18°C te zijn.

Na het aanbrengen van de parketvloer

Houdt de temperatuur van de dekvloer, zoals die tijdens het leggen was, nog minimaal 5 dagen aan. Bouw hierna de watertemperatuur langzaam op met 1 à 2°C per dag, totdat je gewenste temperatuur is bereikt. 

Stoken tijdens het stookseizoen

Voer de watertemperatuur aan het begin van de stookperiode geleidelijk op. En bouw deze aan het eind van de stookperiode geleidelijk af, altijd met 1 a 2°C per dag. Houdt de vloer zo stabiel mogelijk door geen verschil in dag- en nachttemperatuur te voeren.

Welke type parket en houtsoorten zijn geschikt voor vloerverwarming?

Om risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten, is het noodzakelijk te zoeken naar een geschikt type parket. De meest geschikte soorten parket op vloerverwarming zijn rechtstreeks gelijmde, conventionele parketvloeren en multiplanken/lamelparket (niet dikker dan 16 mm en 18 cm breed) Deze types parketvloeren hebben de laagste isolatiewaarden, m.a.w. geven de warmte het beste door. Bij alle houten vloeren is het risico op naadvorming aanwezig.

In geval van tapis is het beter om een Eiken mozaïekvloer als tussenvloer te gebruiken, daar de warmte-isolatie minder is ten opzichte van spaanplaat. De keus van houtsoort is natuurlijk vrij. Maar sommige houtsoorten zijn stabieler dan andere. Er zijn houtsoorten die niet aan te raden zijn op vloerverwarming.

De houtsoorten die het minst vochtgevoelig zijn, zijn het meest geschikt voor vloerverwarming. Dit zijn de traditionele houtsoorten zoals Eiken, Merbau, Afzelia, Afrormosia, Panga- Panga, Padoek, Wengé, Teak, Kambala. De houtsoorten Beuken, Guatambu, Essen, Robijn en Maple zijn niet aan te raden op vloerverwarming.

MOET ER VOORSTRIJK / VOCHTSCHERM WORDEN AANGEBRACHT?

Bij vloerverwarming verdient het de voorkeur om een voorstrijk/vochtscherm aan te brengen op de cementdekvloer. Het is bekend dat de buizen van een nat systeem in de loop der jaren poreus kunnen worden en vocht gaan afgeven aan de cementdekvloer.

Tip voor zelfleggers:

 • Breng 2-3 lagen Lecol PU 235 of PU 280 PU-voorstrijk aan. Na droging kan er alleen met PU-lijmen worden gewerkt.

WAT IS HET RENDEMENT VAN DE VLOERVERWARMING MET PARKET?

Vloerverwarming kan alleen bij houten vloerafwerkingen die hoogstens 18 mm dik zijn. De warmteweerstand van de vloerafwerking zelf mag voor bijverwarming hoogstens 0.18 m²K/W en voor hoofdverwarming 0.14k/W bedragen. Anders wordt de warmteoverdracht van het oppervlak te laag.

WAT MOET IK DOEN OM HET HOUT STABIEL TE HOUDEN WANNEER DE VERWARMING AANSTAAT?

Parketvloeren worden teruggedroogd tot een vochtpercentage van 7-9%. Dit houtvochtpercentage is in evenwicht met een luchtvochtigheid van 50% – 60%. Bij een verandering in luchtvochtigheid zal het houtvochtpercentage veranderen.Verandering van houtvochtpercentage impliceert dat het hout krimpt of uitzet.

Je kunt je voorstellen dat eenzijdige verwarming van de onderkant van de vloer het hout vanaf de onderkant uitdroogt. Luchtvochtigheid moet dus in theorie worden toegevoegd, om het evenwicht te behouden en er dus geen (of minder) krimpnaden kunnen ontstaan. Veelal is het verstandig dit middels een luchtbevochtiger te realiseren.

Het maken van goede afspraken met uw verwarmingsspecialist voorkomt problemen! Vraag de installateur naar de exacte specificaties van het systeem in verband met voldoende verwarmingscapaciteit. Belangrijk is of de oppervlakte temperatuur van 28°C afdoende is voor het bereiken van een aangename binnentemperatuur. Wellicht dienen er radiatoren bijgeplaatst of aangepast te worden. Ook bestaat de mogelijkheid van wandverwarming.

Kan een houten vloer gecombineerd worden met een vloerkoeling systeem?

In steeds meer woningen worden klimaatsystemen aangelegd voor zowel koelen als verwarmen. Wordt daarop een parketvloer aangebracht, dan is het van belang dat voor de koeling een geavanceerd regel- en beveiligingssysteem wordt toegepast om inwendige condensatie te voorkomen. De aanvoertemperatuur van het koelwater mag nooit onder de zogenoemde dauwpuntstemperatuur liggen omdat dit kan leiden tot condensatie en schade aan het parket. Door koeling van het parket zal het houtvochtpercentage gaan stijgen, waardoor het hout gaat uitzetten. In dit geval dient er voldoende ruimte voor uitzetting gehouden dienen te worden om schade te voorkomen. Tevens is het bij dergelijke installaties van belang dat er voorzieningen in de installatie zijn opgenomen die condensvorming voorkomen. De installateur kan u hierover geheel informeren.

Klanten aan het woord